• Directions also available in العربية,   한국어,   русский,   Español, and українська.

   

  Bắt đầu từ trang web của Mukilteo School District: mukilteoschools.org.

  Nhấp vào nút Student Portal 

  student portal

  Nhấp vào ô Classroom

  an image showing google classroom tile

  Nếu bạn chưa bao giờ đăng nhập vào tài khoản của quận, làm theo hướng dẫn để điền tên đăng nhập của quận (#ID học sinh và theo sau là @mukilteo.wednet.edu) và mật khẩu.

  diagram of student login entry diagram showing student password entry

  Sau khi đăng nhập, nếu bạn không thấy các ô lớp học của mình, bạn cần phải tham gia vào lớp học của mình, hoặc bạn có thể cần phải chuyển tài khoản đã đăng nhập vào Google.

  1. Nhấp vào biểu tượng tài khoản tròn ở góc trên bên phải.
  2. Đảm bảo đây là tài khoản học sinh của bạn
   • Tên học sinh có đúng không?
   • Nó có hiển thị số ID học sinh của bạn theo sau bởi @mukilteo.wednet.edu không?

  3.  Nếu không, tìm xem bạn có thể chọn tài khoản đúng từ danh sách các tài khoản khác trên thiết bị này không.

  Hoặc, chọn Add another account và đăng nhập bằng số ID học sinh, theo sau là @mukilteo.wednet.edu

  Diagram showing where to check google account login

  Chỉ các tài khoản của Mukilteo School District mới có thể truy cập MSD Google Classrooms.

  Để tham gia một lớp học, bạn sẽ cần mã lớp từ giáo viên.

   1. Nhấp vào dấu cộng ở góc trên bên phải.
   2. Chọn Join class
   3. Nhập mã


   diagram showing join class button

  Bạn không có mã? Gửi email cho giáo viên để yêu cầu lấy mã!

  Email của giáo viên có thể được tìm thấy trong thư mục quận trên trang web của chúng tôi.